Politika zasebnosti

1. Splošno

Upravljavec osebnih podatkov je Turistična kmetija Weiss, Miklavž pri Taboru 37, 3304 Tabor, Slovenija. V skladu zagotavljanja ustrezne varnosti osebnih podatkov posameznikov, ki jih obdelujemo na naši turistični kmetiji smo uvedli tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov.

2. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, ki lahko določi posameznika. Med osebne podatke spadajo na primer vaše ime, elektronski naslov, naslov bivališča, zaposlitev, rojstni datum in podobno. Turistična kmetija Weiss zbira na spletni strani www.turisticna-kmetija-weiss.si samo osebne podatke, ki ste jih sami posredovali in je tako upravljalec naslednjih zbirk osebnih podatkov:
– Evidenca posameznikov, ki so izpolnili kontaktni obrazec ali nas kontaktirali preko e-maila
Vaše osebne podatke hranimo, uporabljamo oziroma prenašamo samo v skladu s posameznikovo privolitvijo in/ali za izvedbo storitve v skladu z naročilom oziroma željo stranke. V kolikor ni z zakonom določeno drugače, imate možnost kadar koli pogledati, spremeniti ali izbrisati vaše podatke, ki jih obdelujemo.
Turistična kmetija Weiss ne posreduje vaših podatkov drugim podjetjem ali osebam, razen v izrednih primerih in v omejenem obsegu. Tukaj gre na primer za vzdrževalce spletne strani, s katerimi pa ima podjetje sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki te podobdelovalce zavezuje k uvedbi tehničnih in organizacijskih ukrepov za varovanje osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne posreduje v tretje države in zagotavlja, da vaših osebnih podatkov ne bo prodal ali dal v najem tretjim osebam. Kljub temu si pridržujemo pravico, da vaše podatke razkrijemo, če to od nas zahteva zakon ali kot odgovor na izvršljive vladne zahteve.

2.1 Evidenca posameznikov, ki so izpolnijo kontaktni obrazec

Pravna podlaga

V primeru, da izpolnite kontaktni obrazec na naši spletni strani www.turisticna-kmetija-weiss.si ali nam pošljete e-mail bomo zbrali in obdelovali vaše podatke na podlagi vašega zakonitega interesa, ki je tudi naša pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov v tem primeru. Podajanje odgovora na vaše vprašanje oziroma izpolnitev vašega zahtevka je edini namen za katerega zbiramo osebne podatke v tej evidenci. Podatki zbrani v tej evidenci so Ime in priimek, E-mail in vaše Sporočilo.

Trajanje hrambe

Vaše podatke iz te evidence bomo hranili zgolj toliko časa, da izpolnimo namen obdelavo oziroma največ 6 mesecev. Po tem obdobju bodo podatki trajno izbrisani oziroma uničeni.

2.2 Pravice posameznikov

Posameznik lahko uveljavlja določene pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo. Zahtevek za uveljavljanje pravic mora posameznik posredovati na elektronski naslov: info@turisticna-kmetija-weiss.si.
Pravica do vpogleda – posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo informacije o kategorijah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravicami, ki posamezniku pripadajo ter druge informacije, ki bi morda zanimale posameznika.
Pravica do popravka – posameznik, ki ugotovi, da so podatki, ki nam jih je posredoval in jih obdelujemo nepravilni, lahko zaprosi za popravek podatkov.
Pravica do omejitve obdelave – Posameznik lahko v primeru obdelave podatkov na podlagi zakonitega interesa zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar kupec meni, da je obdelava nezakonita, pa kupec ne želi, da podatke izbrišemo ali je kupec vložil zahtevo za popravek podatkov.
Pravica do prenosljivosti podatkov – Posameznik lahko v primeru obdelave na podlagi privolitve ali pogodbe zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval podjetju in tiste, ki so nastali z opravljanjem nakupov preko spletne trgovine. Podjetje bo podatke pripravilo v čitljivi obliki in posredovalo posamezniku.
Pravica do izbrisa – V primeru, da so bili podatki zbrani na podlagi privolitve lahko posameznik zahteva izbris podatkov iz evidence.

2.3 Otroci

Osebnih podatkov otrok ne zbiramo. Če bomo ugotovili, da so nam bili takšni podatki posredovani brez privoljenja otrokovih staršev ali zakonitih skrbnikov, jih bomo nemudoma izbrisali. Pri tem nas zavezujejo ustrezna navodila, ki jih prejmemo od vas kot starša ali zakonitega skrbnika.

2.4 Piškotki

Ta spletna stran vsebuje piškotke. Več o piškotkih.

2.5 Kontaktni podatki

Vse informacije glede obdelave osebnih podatkov na naši Turistični kmetiji lahko pridobite preko elektronskega naslova: info@turisticna-kmetija-weiss.si.

2.6 Veljavnost politike

Posamezne dele izjave o varovanju podatkov lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo ali posodobimo. Prosimo, da politiko občasno preberete, da se seznanite z morebitnimi spremembami ali posodobitvami.
Ta politika je objavljena na www.turisticna-kmetija-weiss.si in je bila zadnjič posodobljena dne 1.10.2020.